Info om jordskiftesak 0500-1995-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1995-0001 BAKLIEN17/10/199717/10/1997
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 67 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 42 Fnr: