Info om jordskiftesak 0500-1997-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1997-0004 LI13/08/199713/08/199704/11/19970.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054051 19970500-1997-0004-KART-054051-001Målebrev. CH 077-5-4 x: 366400 y: -33300

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 39
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 79 Fnr: