Info om jordskiftesak 0500-1998-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1998-0021 Gammelsæteren17/09/199925/04/2002
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0519 Gnr: 192 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 108 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 108 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 108 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 13 Fnr: