Info om jordskiftesak 0500-2000-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2000-0002 Holeseter-Lonhaugvegen30/06/200031/01/200116/03/20010.023020Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 80 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 83 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr: 6
Kommune: 0522 Gnr: 84 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 84 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 84 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 84 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 89 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 89 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr: