Info om jordskiftesak 0500-2000-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2000-0006 Bakken28/08/200027/11/2001
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 6 Bnr: 7 Fnr: