Info om jordskiftesak 0500-2001-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2001-0010 Fjelly10/06/200205/08/200218/09/20020.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054268Fjelly20020500-2001-0010-KART-054268-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0521 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 18 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 22 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 23 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 24 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 26 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 26 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 26 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 26 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 27 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr: