Info om jordskiftesak 0500-2004-0032

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2004-0032 Nerjordet22/12/200422/12/2004
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 12 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 13 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 13 Bnr: 6 Fnr: