Info om jordskiftesak 0500-2005-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2005-0002 Kraabøl nordre12/04/200517/02/2006
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L05-119594KSI-ELAG/15/07/200521/12/2005  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 38 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 39 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 41 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr: