Info om jordskiftesak 0500-2005-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2005-0007 Lillebekksveen10/05/200521/10/200512/12/20051.70Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054329Lillebekksveen20050500-2005-0007-KART-054329-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 1 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 2 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 2 Bnr: 12 Fnr: