Info om jordskiftesak 0500-2008-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2008-0022 Bustad11/11/200825/09/2009
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0501 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0501 Gnr: 107 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0501 Gnr: 107 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0501 Gnr: 107 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 1 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 6 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 6 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 6 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 7 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 7 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 7 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 8 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 8 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 8 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 9 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 9 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 10 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 11 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 11 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 12 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 12 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 13 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 13 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 14 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 14 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 15 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 15 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 15 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 16 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 16 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 17 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 17 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 19 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 19 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 20 Bnr: 3 Fnr: