Info om jordskiftesak 0500-2009-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2009-0007 Vegen Skei - Olstad04/11/200902/10/201730/01/20180.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054703Vegen Skei Olstad20170500-2009-0007-KART-054703-002 
054703Vegen Skei Olstad20170500-2009-0007-kart-054703-001.tif 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 60 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 60 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 63 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 63 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 63 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 64 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 64 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 65 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 65 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 145 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 150 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 150 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 157 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 168 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 169 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 179 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 185 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 185 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 186 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 190 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 191 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 191 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 195 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 195 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 196 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 196 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 196 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 198 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 200 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 201 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 201 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 202 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 203 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 203 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 204 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 206 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 206 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 1
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 2
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 3
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 4
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 5
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 7
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 12
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 13
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 20
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 22
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 23
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 26
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 27
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 32
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 33
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 34
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 35
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 36
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 37
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 38
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 1 Fnr: 39
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 67 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 207 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 209 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 211 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 211 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 214 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 224 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 226 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 226 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 246 Bnr: 1 Fnr: