Info om jordskiftesak 0500-2009-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2009-0022 Peer Gynt vegen10/02/201013/09/2010
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 145 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 185 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 186 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 190 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 195 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 226 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 226 Bnr: 9 Fnr: