Info om jordskiftesak 0500-2011-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2011-0003 Holeseter sameie28/03/201123/12/201113/02/201210.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054517Holeseter sameige20110500-2011-0003-KART-054517-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 89 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 89 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 261 Bnr: 1 Fnr: