Info om jordskiftesak 0500-2012-0044

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2012-0044 Trovegen31/01/201321/03/201321/05/20130.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054542Trovegen20130500-2012-0044-KART-054542-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0521 Gnr: 26 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 26 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 26 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 27 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 28 Bnr: 38 Fnr: