Info om jordskiftesak 0500-2012-0052

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-2012-0052 Vegen Lisetra - Haugan25/04/201325/04/2013
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0521 Gnr: 13 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 24 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 25 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 27 Bnr: 19 Fnr: