Info om jordskiftesak 0530-1932-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609Lillehammer61991500Nord-Gudbrandsdal Jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0530-1932-0006 Nedremoen sameie gr.220/04/193326/04/193802/01/19390.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050728 1934KA10071007050063Nedremoens sameie, utmark
050728 1934KA10071007050064Nedremoens sameie, utmark
050728 1934KA10071007050065Nedremoens sameie, utmark

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0512 Gnr: 66 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 68 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 69 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 69 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 69 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 70 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 70 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 71 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 71 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 71 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 72 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 72 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 73 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 73 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0512 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr: