Info om jordskiftesak 0530-1957-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609Lillehammer61991500Nord-Gudbrandsdal Jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0530-1957-0007 Skotte10/12/196410/12/196403/03/19650.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
051859 19640530-1957-0007-KART-051859-001Grensene er avsatt på kart over Selsmyrene. Original i saksmappa.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0517 Gnr: 258 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 258 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 258 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 261 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 261 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 261 Bnr: 10 Fnr: