Info om jordskiftesak 0530-1988-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609Lillehammer61991500Nord-Gudbrandsdal Jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0530-1988-0011 Masseng m.fl.10/07/199121/12/199218/05/19939.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
051286 19920530-1988-0011-KART-051286-001Masseng m.fl. 2 blad i m 1:5000, 1 blad i m 1:20000 A3 format.
051286 19920530-1988-0011-KART-051286-002Masseng m.fl. 2 blad i m 1:5000, 1 blad i m 1:20000 A3 format.
051286 19920530-1988-0011-KART-051286-003Masseng m.fl. 2 blad i m 1:5000, 1 blad i m 1:20000 A3 format.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0516 Gnr: 220 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 220 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 220 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 221 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 221 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 221 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 221 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 222 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 222 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 223 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 223 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 224 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 224 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 224 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 225 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 225 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 226 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 226 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 227 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 227 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 227 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 227 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 228 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 230 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 231 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 231 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 232 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 232 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 233 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 233 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 233 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 234 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 235 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 235 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 235 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 235 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 235 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 235 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 235 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 237 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 336 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0516 Gnr: 336 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 189 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 189 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 189 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 190 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 190 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 192 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 192 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 194 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 194 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 194 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 195 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 195 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 196 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 196 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 197 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 301 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 301 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 319 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 319 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 320 Bnr: 1 Fnr: