Info om jordskiftesak 0530-1995-0020

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609Lillehammer61991500Nord-Gudbrandsdal Jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0530-1995-0020 Luseter09/10/199518/12/200118/12/20010.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
055050Lusæter20010530-1995-0020-KART-055050-001Blad nr 1 (A3) er 1:5000, blad 2 og 3 (A4) er i 1:1000
055050Lusæter20010530-1995-0020-KART-055050-002Blad nr 1 (A3) er 1:5000, blad 2 og 3 (A4) er i 1:1000
055050Lusæter20010530-1995-0020-KART-055050-003Blad nr 1 (A3) er 1:5000, blad 2 og 3 (A4) er i 1:1000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L04-1050 ASI-ELAG09/01/200415/09/2004 saksnr.til overr.3/2002,LUSETER saksnr.Lagm.retten 04-1050 ASI-ELAG
O2100-2003-000320/03/200229/08/2003 Ankebeh. avslutta

Berørte Eiendommer
Kommune: 0515 Gnr: 83 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0515 Gnr: 86 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0515 Gnr: 176 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 1 Fnr: 9
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 1 Fnr: 12
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 5 Fnr: 1
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 12 Fnr: 1,2
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 85 Fnr: 1
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 115 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 127 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 134 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 142 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 145 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 147 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 152 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 153 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 168 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 169 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 173 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 179 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 180 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 182 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 185 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 189 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 194 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 195 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 196 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 197 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 198 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 199 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 200 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 201 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 202 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 203 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 204 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 205 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 206 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 207 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 208 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 209 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 210 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 211 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 212 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 213 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 214 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 215 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 216 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 217 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 218 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 219 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 220 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 221 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 222 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 223 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 224 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 225 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 226 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 227 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 228 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 229 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 234 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 237 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 238 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 242 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 243 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 244 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 245 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 246 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 247 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 248 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 249 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 252 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 253 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 254 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 255 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 260 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 261 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 262 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 263 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 264 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 265 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 266 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 267 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 268 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 269 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 270 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 271 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 272 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 273 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 274 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 275 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 276 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 277 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 278 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 279 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 280 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 281 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 282 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 283 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 284 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 285 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 287 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 288 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 290 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 291 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 292 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 293 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 294 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 295 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 296 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 302 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 303 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 304 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 305 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 306 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 307 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 308 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 309 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 310 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 311 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 312 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 313 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 314 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 315 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 316 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 317 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 318 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 319 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 320 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 321 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 322 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 323 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 324 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 325 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 326 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 327 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 328 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 329 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 330 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 331 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 332 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 341 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 343 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 344 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 344 Fnr: 2
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 350 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 355 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 357 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 358 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 359 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 360 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 361 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 364 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 365 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 367 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 370 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 373 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 374 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 375 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 376 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 377 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 379 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 382 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 383 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 384 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 385 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 387 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 390 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 397 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 398 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 399 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 400 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 401 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 402 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 403 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 404 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 405 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 406 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 408 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 409 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 410 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 411 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 412 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 415 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 428 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 430 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr: 763
Kommune: 0517 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr: 764