Info om jordskiftesak 0530-2000-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nord-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609Lillehammer61991500Nord-Gudbrandsdal Jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0530-2000-0010 LUSSÆTER31/07/200107/09/200527/04/20061.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
055052Lussæter20000530-2000-0010-KART-055052-001Nummer på kart er 5104. Arkiv nummer er 055052 Da 55104 er brukt

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L02-00305A18/02/200220/06/2003 27.02.04,Høyesteretts kjennelse,HR-2004-00411-U(sak 2004/291)over Lagmannsretten saksomkostningsavgj.i dom av 20.06.03.Kjm fork.

Berørte Eiendommer
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 286 Fnr:
Kommune: 0517 Gnr: 181 Bnr: 344 Fnr: