Info om jordskiftesak 0600-1976-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-1976-0007 ASKIM 1721/07/197822/06/199229/03/1994140.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-001A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-002A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-003A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-004A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-005A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-006A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-007A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-008A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-009A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-010A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-011A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-012A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-013A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-014A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-015A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,
061224 19920600-1976-0007-KART-061224-016A-4 perm og hengeskap. CG 47-4. CH 46-1,2 47-2,3,4. CJ 46-1,2 47-1,3,

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0623 Gnr: 1 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 1 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 1 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 1 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 5 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 5 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 6 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 10 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 10 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 10 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 10 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 12 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 14 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 14 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 14 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 15 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 15 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 16 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 16 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 16 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 19 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 19 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0626 Gnr: 191 Bnr: 1 Fnr: