Info om jordskiftesak 0600-1996-0031

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-1996-0031 Spålen - Katnosa naturreservat06/03/199729/12/199924/05/200022.40Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
062593 19990600-1996-0031-KART-062593-001Arkivert i hengeskap

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0532 Gnr: 167 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 181 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0533 Gnr: 115 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0533 Gnr: 115 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 18 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 18 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 117 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 118 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 118 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 131 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 132 Bnr: 9 Fnr: