Info om jordskiftesak 0600-1997-0042

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-1997-0042 GJERMUNDBO12/06/199812/01/2005
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 9 Fnr: