Info om jordskiftesak 0600-2001-019A

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-2001-019A Langengen04/10/200504/10/200515/12/20052.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
062811Langengen20010600-2001-019A-KART-062811-001Kun 1 kart i saken, ikke 2 som beskrevet i tittelfelt. 20.04.2018 RD

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 35 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 35 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 35 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 35 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 35 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 37 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 100 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 100 Bnr: 6 Fnr: