Info om jordskiftesak 0600-2003-0014

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-2003-0014 Strykenåsen naturreservat24/05/200408/12/200504/04/20069.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
062791Strykenåsen naturreservat20050600-2003-0014-KART-062791-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0602 Gnr: 101 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 0 Bnr: Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 3 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 3 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 3 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 4 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 4 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 5 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 5 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 6 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 6 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 6 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 6 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 8 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 9 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 9 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 9 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 9 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 9 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 9 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 10 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 11 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 11 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 11 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 11 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0625 Gnr: 11 Bnr: 11 Fnr: