Info om jordskiftesak 0600-2003-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-2003-0026 Hønen I13/11/200312/09/200714/01/200818.35060Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
062794Hov, Hønen og Alme20050600-2003-0026-KART-062794-0011 kartblad med målestokk 1:3600 og 2 med 1:200. Bladformat A0 og A2
062794Hov, Hønen og Alme20050600-2003-0026-KART-062794-0021 kartblad med målestokk 1:3600 og 2 med 1:200. Bladformat A0 og A2
062794Hov, Hønen og Alme20050600-2003-0026-KART-062794-0031 kartblad med målestokk 1:3600 og 2 med 1:200. Bladformat A0 og A2

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0532 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 150 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 150 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 151 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 151 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 152 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 152 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 153 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0532 Gnr: 164 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 721 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 768 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 769 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 773 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 777 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 779 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 781 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 783 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 784 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 87 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 87 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 87 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 87 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 87 Bnr: 557 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 87 Bnr: 558 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 88 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 120 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 163 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 195 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 196 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 197 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 213 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 214 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 92 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 95 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 95 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 271 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 272 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 272 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 272 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 272 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 274 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 274 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 317 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 1035 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 4000 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 4000 Bnr: 11 Fnr: