Info om jordskiftesak 0600-2003-0028

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-2003-0028 Alme I13/11/200312/09/200714/01/20080.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
062794Hov, Hønen og Alme20050600-2003-0026-KART-062794-0011 kartblad med målestokk 1:3600 og 2 med 1:200. Bladformat A0 og A2
062794Hov, Hønen og Alme20050600-2003-0026-KART-062794-0021 kartblad med målestokk 1:3600 og 2 med 1:200. Bladformat A0 og A2
062794Hov, Hønen og Alme20050600-2003-0026-KART-062794-0031 kartblad med målestokk 1:3600 og 2 med 1:200. Bladformat A0 og A2

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 89 Bnr: 2 Fnr: