Info om jordskiftesak 0600-2010-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-2010-0003 Toen27/04/201013/04/201127/06/20110.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 94 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 130 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 130 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 130 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 131 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 131 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 5 Fnr: 1
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 74 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 122 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 2167 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 4000 Bnr: 10 Fnr: