Info om jordskiftesak 0600-2012-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-2012-0019 Øst Modum Skogsveiforening21/01/201402/09/201429/10/20140.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
063123  0600-2012-0019-KART-063123-002 
0631230600-2012-0019-kart-06312320140600-2012-0019-kart-063123-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 3 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 4 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 5 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 5 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 5 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 5 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 6 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 6 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 7 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 8 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 9 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 10 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 10 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 11 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 12 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 12 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 13 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 14 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 14 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 14 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 14 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 15 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 15 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 16 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 16 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 17 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 18 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 19 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 19 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 19 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 19 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 20 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 21 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0623 Gnr: 21 Bnr: 3 Fnr: