Info om jordskiftesak 0600-2012-0044

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0600-2012-0044 Semmen11/04/201315/12/2017
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 279 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 279 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 279 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 280 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 280 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 280 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 280 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 2172 Bnr: 1 Fnr: