Info om jordskiftesak 0620-1884-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1884-0001 Ask29/09/188419/09/1890
0.033628Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060088 1888060088-001-01Ask skov i Norderhov Sammensydd av DA, flere bilder av originalkartet

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 78 Bnr: 23 Fnr: