Info om jordskiftesak 0620-1905-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1905-0002 HJELLE- ØDEGÅRD SKOG18/07/190521/07/1905
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 80 Bnr: 18 Fnr: