Info om jordskiftesak 0620-1912-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1912-0001 GOMNES, FJELD OG RUD VEST30/04/190919/11/1912
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 17/02/191309/05/1913  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0612 Gnr: 216 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 216 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 216 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 8 Fnr: