Info om jordskiftesak 0620-1922-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1922-0001 FINNERUD SETER09/10/192224/08/1923
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 132 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 132 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 132 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 1 Fnr: