Info om jordskiftesak 0620-1922-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1922-0007 GULLERUD INN- OG UTMARK28/05/192310/06/192626/03/19270.010438Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060370 1924KA10071103170080Gullerud inn. og utmark. Kopi i hengeskapet.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1926-000708/09/192630/05/1927 Sakskort i mappe sier: "Forandringer ved overutskiftning: Ingen".

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 32 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 34 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 34 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 100 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 8 Fnr: