Info om jordskiftesak 0620-1936-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1936-0011 GOMNES M.FL.26/08/193730/12/194219/04/19430.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060557Sørsetra, Flagsetra m.fl.1939KA10071103210059Hengeskapet.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0612 Gnr: 181 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 192 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 192 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 193 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 194 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 194 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 194 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 195 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 195 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 195 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 195 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 195 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 195 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 200 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 200 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 203 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 203 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 203 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 221 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 223 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 223 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 223 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 226 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 234 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 234 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 236 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 236 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 236 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 236 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 236 Bnr: 23 Fnr: