Info om jordskiftesak 0620-1942-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1942-0001 THOEN,LO,LØKEN SKOG M.FL.20/07/194208/12/195112/06/19520.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060539 1946KA10071103210048Thoen, Loe og Løken skog m.fl. Kopi i hengeskapet.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 18 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 117 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 118 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 129 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 131 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 131 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 131 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 132 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 137 Bnr: 1 Fnr: