Info om jordskiftesak 0620-1946-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1946-0003 KVERNBERGSUNDS- ØDEGÅRDEN19/08/194607/09/194618/11/19460.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
062044 19460620-1946-0003-KART-062044-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-3 perm. Kart uendret etter anke.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 06/11/194606/06/1947 Anken avvises til prøvelse ved overskjønn

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 45 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 45 Bnr: 74 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 45 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 45 Bnr: 120 Fnr: