Info om jordskiftesak 0620-1946-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1946-0004 TOEN SKOG03/08/195016/12/195524/02/19570.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060540 1955KA10071103180082Toen. Kopi i A-4 perm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1956-000115/02/195611/06/1956 JSRs avgjørelse stadfestes

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 132 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 133 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr: