Info om jordskiftesak 0620-1951-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1951-0002 BØNSNES M.FL.08/05/195617/03/1958
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060588Plassestykket19380620-1936-0012-KART-060588-002Hengeskapet og A-3 skuff.SE KART 589 OG 674
060588Bønsnes,Dæli,Øskjevollseter,Ma1938KA10071103210068Hengeskapet og A-3 skuff.SE KART 589 OG 674
060589Øskjevoll seter1938KA10071103210102Se kart nr. 588 og 674.
060674 1954KA10071103220026Bønsnes m.fl. Hengeskapet. SE OGSÅ KART NR.588 OG 589.
060674 1954KA10071103220027Bønsnes m.fl. Hengeskapet. SE OGSÅ KART NR.588 OG 589.
060674 1954KA10071103220028Bønsnes m.fl. Hengeskapet. SE OGSÅ KART NR.588 OG 589.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0612 Gnr: 180 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 182 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 182 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 182 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 182 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 182 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 182 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 186 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 188 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 190 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 191 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 192 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 199 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 204 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 204 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 204 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 208 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 208 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 208 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 208 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 212 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 212 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 212 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 212 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 212 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 215 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 215 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 215 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 215 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 217 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 218 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 219 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 222 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 222 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 223 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 227 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 242 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0612 Gnr: 242 Bnr: 2 Fnr: