Info om jordskiftesak 0620-1952-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1952-0006 VAKER05/05/195622/11/195618/02/19590.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 31 Bnr: 61 Fnr: