Info om jordskiftesak 0620-1955-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1955-0004 NORDBY M/ SUNDBY M.FL.02/05/196014/02/196207/01/19630.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060678 1960KA10071103220030Nordby med Sundby m.fl. Hengeskapet. CK 050-5-2 og 4, CK 051-5-4.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 10 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 23 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 25 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 25 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 26 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 26 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 27 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 28 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 28 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 29 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 29 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 96 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 101 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 105 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 134 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 137 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 137 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 137 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 259 Bnr: Fnr: