Info om jordskiftesak 0620-1956-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1956-0006 HØNEN20/04/196020/04/196010/03/19620.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061780 19600620-1956-0006-KART-061780-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-4 perm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 86 Bnr: 152 Fnr: