Info om jordskiftesak 0620-1957-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1957-0003 SKAGNES20/07/196208/06/196304/05/19640.044Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060659 1962KA10071103230009Skagnes. Kopi i hengeskapet.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 290 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 290 Bnr: 59 Fnr: