Info om jordskiftesak 0620-1963-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1963-0008 HOLE- ØDEGÅRDEN15/05/196315/05/196310/01/19680.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060710 1967KA10071103230029Sesrud. Kopi i A-3 perm.
061770 19580620-1963-0008-KART-061770-001Kopi i hengeskapet.CJ 050-5-1.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 10 Fnr: