Info om jordskiftesak 0620-1963-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1963-0011 BERG10/05/196505/12/196611/01/19670.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061808 19650620-1963-0011-KART-061808-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-4 perm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 22 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 132 Fnr: