Info om jordskiftesak 0620-1964-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1964-0006 KLEKKEN21/04/196521/04/196504/01/19670.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061802 19650620-1964-0006-KART-061802-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-4 perm.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 80 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 102 Bnr: 144 Fnr: