Info om jordskiftesak 0620-1967-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1967-0004 SESRUD17/08/196710/12/197111/01/19720.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061869 19710620-1967-0004-KART-061869-001Originalen i hengeskapet. CG 051-5-1,2,3 og 4.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L385/6924/09/196903/07/1970Realitetsbehandlet - jordskifterettens avgjørelse stadfestesAnkemotpart vunnet

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 175 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 176 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 246 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 257 Bnr: 2 Fnr: