Info om jordskiftesak 0620-1968-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1968-0003 BERG15/06/197105/07/197129/07/19710.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
061809 19710620-1968-0003-KART-061809-001Originalen i saksmappa. Kopi i A-4 perm. CK 051-5-54.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 103 Bnr: 56 Fnr: