Info om jordskiftesak 0620-1968-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Nedre Buskerud jordskifterettStatens hus, GrønlandPostboks 16333007DRAMMEN47971400nedre-buskerud.jordskifterett@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0620-1968-0010 HOLE-ØDEGÅRDEN
09/05/1970
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0605 Gnr: 75 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0605 Gnr: 76 Bnr: 43 Fnr: